# اسکار

شیکاگو رو حتما ببینید

سلامروزشمار:۱۶/۱/۸۲:درعالم موسیقی ایران خبری نبود.خبراول اینکه فیلم موزیکال شیکاگو عنوان بهترین فیلم به علاوه برنده۶جایزه ازمراسم اسکارشدتانخستین فیلم ازنوع موزیکال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید