پست های ارسال شده در مهر سال 1382

معرفی فیلم های ساخته شده در سبک راک(قسمت دوم)

رستورن آلیس (۱۹۶۹) Alice Restaurant کارگردان:آرتور پن . موسیقی:آرلو گاتری . بازیگران:آرلو گاتری . پت کوئین این فیلم بر اساس ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 20 بازدید

معرفی فیلم های ساخته شده در سبک راک (قسمت اول)

معرفی کلیه فیلم های ساخته شده در سبک راک(قسمت اول): برو جانی برو!(۱۹۵۸)  GO Johnny Go کارگردان:پل لندرس . موسیقی:لئون کلانزکین . ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 20 بازدید