پست های ارسال شده در مرداد سال 1382

ادامه بررسی سبک راک قسمت دوم

سلام ادامه بررسی موسيقی راک..... در۱۹۶۴ با سفر بيتل ها(گروهی انگليسی) به آمريکا فصل تازه ای در موسيقی راک گشوده شد. گروه بيتل ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 9 بازدید