پست های ارسال شده در فروردین سال 1382

کاست جديد داريوش

سلامروزشمار:امروزتولد داريوش پيرنياکان(۱۳۳۴) نوازنده تار و سه تار شاگرد علی اکبر شهنازی و محمدحسن عذاری پيرو نوازندگی شهنازی درارئه ی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید

سقوط بغداد- خیانت دیکتاتور

سلام.بالاخره پس از ۲۱ روز بغدادشهری که به گفته سعیدمحمدالصحاف شش میلیون تفنگداردارد در کمال آرامش وبدون درگیری توسط نیروهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

ويديو ژينا

سلام. روزشمار:۲۰/۱/۸۲:تولد علی رستمیان(۱۳۲۸)هنرآموخته نزداستادجلال تاج اصفهانی/محمودکریمی/ازآثارچهارباغ حکایت دل و ارغوانولی ديروز درگذشت رحيم خان قانونی(۱۳۲۴-۱۲۵۰) شيرازی نوازنده قانون/هنرآموخته نزداستادان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

جنگ در mtv

سلامروزشمار:۱۷/۱/۸۲:خبری نبودیه خبرموزیکال دررابطه جنگ درعراقمارک ساندرلندمدیربخش تعیین معیارهای شبکه m.t.v ازدفاترنمایندگی های خودخواسته استتااطلاع ثانوی ازنمایش ویدیوهایی که جنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

شیکاگو رو حتما ببینید

سلامروزشمار:۱۶/۱/۸۲:درعالم موسیقی ایران خبری نبود.خبراول اینکه فیلم موزیکال شیکاگو عنوان بهترین فیلم به علاوه برنده۶جایزه ازمراسم اسکارشدتانخستین فیلم ازنوع موزیکال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

اضافه شدن روزشمار

سلامروزشمارموسيقی:۱۵/۱/۸۲:تولدرضاشفیعیان(۱۳۲۰)رضاشفیعیان نوازنده وهنرآموزسنتور/آموزش نزداستادفرامرزپایور/فارغ التحصیل رشته موسیقیدانشکده هنرهای زیبا/ازآثار:نواراجراهای گروه درویش درآوازهاومایه های مختلف همراه باصدایپریساورضوی سروستانی و سرگشته باصدای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید